De Kade gaat zich deze zomer omvormen tot een productiehuis dat optredens voor bands organiseert op diverse locaties in Zaanstad. Verder ondersteunt het productiehuis Raaz met het opzetten van jongereninitiatieven als diverse festivals en projecten waaraan jongeren kunnen deelnemen. Samen met FluXus gaat De Kade de schoolprojecten Compaen en de popschool voortzetten. Het huidige poppodium stopt per 1 juli 2011 met een groots eindfeest.

De gemeente Zaanstad, de grootste subsidieverlener van de Kade onderschrijft het belang van het behouden van de huidige Zaanse popcultuur. Wel ervaart de gemeente de toekomst van De Kade nog steeds als zeer kwetsbaar. De komende tijd wordt onderzocht hoe De Kade, zonder de financiële last van een vaste locatie, kan werken aan een nieuwe toekomst. Wellicht in een nieuw cultuurhuis. Vanuit dit vertrekpunt heeft het bestuur en directie van De Kade een voorstel aan de gemeente gedaan waarin de expertise, het sterke programma-aanbod en het landelijke netwerk van het poppodium centraal staan. Het overgaan in Productiehuis Zaanstad is het resultaat.

Als eerste wapenfeit organiseert Productiehuis Zaanstad op 15 oktober 2011 een concert van De Dijk. Samen met FluXus zet het productiehuis de schoolprojecten en Popschool na de zomer 2011 voort op een nog te bepalen locatie. De noodzakelijke technische middelen en ondersteuning worden door het productiehuis verzorgd. Afhankelijk van het besluit over een mogelijk  cultuurhuis gaat het productiehuis na 1 januari 2012 op zoek naar een meer permanente plek om wekelijkse activiteiten te organiseren. Het uitgangspunt is een dat het productiehuis een bestaande organisatie aanvult met concertactiviteiten. De Kade heeft hierdoor geen huurlast, en kan door het blijven organiseren van activiteiten toewerken naar een invulling binnen een mogelijk cultuurhuis.De ontwikkeling van dit programma zal najaar 2011 plaats vinden.