Pukkelpop gaat  aan de Pukkelpoppers die online een ticket hebben gekocht voor de editie 2011 drank- en eetbonnen met  een waarde van 75 of 150 euro ter beschikking stellen voor de volgende drie edities. Nochtans gaat het om overmacht en gaan de kosten de inkomsten van de editie 2011 te boven. Voor de organisatie is echter steeds de vraag geweest hoe Pukkelpop kan blijven voorbestaan én zij tegelijkertijd de Pukkelpoppers enigszins kan tegemoetkomen.

De organisatie stelt dat de financiële schade aanzienlijk is en het festival enkel zal kunnen voortbestaan dankzij en met de steun van velen en de sterke reputatie die het festival in het verleden opbouwde. De gevolgen van de ramp zullen de komende jaren echter nog zwaar doorwegen op Pukkelpop, zowel op het festival als op haar organisatie.

Tegemoetkoming
Pukkelpop voelt echter mee met alle Pukkelpoppers die – net zoals de organisatie – niet hebben kunnen genieten van een volwaardig festival ten gevolge van het rampzalig noodweer. Ondanks de overmacht en het feit dat de kosten die gemaakt werden voor Pukkelpop 2011 hoger zijn dan de inkomsten, wil de organisatie de online kopers van een ticket voor 2011 niet in de kou laten staan. Daarom heeft de organisatie beslist om een tegemoetkoming te voorzien. Deze tegemoetkoming geldt voor iedereen die voor Pukkelpop 2011 een online ticket kocht en niet enkel voor diegenen die op de Pukkelpopwebsite hun mailadres en een shortcode hebben achtergelaten met vragen over een eventuele terugbetaling van tickets en drankbonnen.

Zij ontvangen tussen dinsdag 1 en maandag 14 november 2011 een e-mail van Pukkelpop waarmee zij tot zondag 11 december 2011, 24.00u, vouchers voor eet- en drankbonnen kunnen downloaden. De vouchers zijn niet terugbetaalbaar in geld, maar kunnen, weliswaar op eigen risico, worden overgedragen.

De organisatie van Pukkelpop zal overigens geen andere geste kunnen doen voor de festivalgangers die online een ticket kochten dan onder de vorm van vouchers die voor eet- en drankbonnen kunnen worden omgeruild. Uiteraard staat het de Pukkelpoppers vrij om het voortbestaan van het festival mee te ondersteunen door van de vouchers geheel of gedeeltelijk geen gebruik te maken.

Rampenfonds
Voor kosten, zoals beschadigd campingmateriaal en dergelijke, zullen de festivalgangers ofwel eigen verzekeringen moeten aanspreken of,  bij schade van meer dan 250 euro, zich wenden tot het Rampenfonds. Aangezien de Federale Ministerraad, op voorstel van Minister Turtelboom, besliste om het noodweer op donderdag 18 augustus te erkennen als ramp, kan iedereen  die rechtstreekse materiële schade heeft geleden tijdens de Pukkelpopstorm, een aanvraag indienen bij het Rampenfonds. Er geldt een franchise van 250 euro en de geleden materiële schade moet gedetailleerd worden aangegeven. Vooral leveranciers die op Pukkelpop materiële schade hebben geleden, zullen hierop een beroep kunnen doen. De Pukkelpoporganisatie kan dat alvast niet.

 Steunfonds
Naast het fysieke leed en de psychologische klap worden vele slachtoffers van de Pukkelpopstorm en hun nabestaanden nu ook geconfronteerd met allerlei kosten die niet gedekt zijn door een verzekering. Om hen hierin te ondersteunen werd het ‘Steunfonds Slachtoffers Pukkelpopstorm’ opgericht. De giften aan het Steunfonds zijn fiscaal aftrekbaar en gaan integraal naar de slachtoffers.  Het Steunfonds, onder voorzitterschap van Stijn Meuris, functioneert met ondersteuning, maar verder volledig onafhankelijk van Pukkelpop. Meer informatie over het Steunfonds vind je op de Pukkelpopwebsite.

Pukkelpop blijft Pukkelpop
Het voorgaande laat toe om het festival in haar oorspronkelijke vorm te laten voortbestaan: drie dagen, acht podia, een mix van de beste bands, dj’s en randanimatie van het moment in combinatie met een eigenzinnige focus op de artiesten van morgen.

De Pukkelpoppers die online een ticket(s) hebben gekocht voor Pukkelpop 2011 krijgen bovendien enkele dagen voor de start van de voorverkoop van Pukkelpop 2012 al de kans om online hun toegangstickets aan te kopen.  Pukkelpop 2012 gaat door, en dit opdonderdag 16, vrijdag 17 en zaterdag 18 augustus.

De Pukkelpoporganisatie wenst alle Pukkelpoppers nog eens uitdrukkelijk te bedanken voor hun begrip, het geduld en de massale steunbetuigingen die zij de afgelopen weken mocht ontvangen.