Om iedereen de kans te geven om via een onafhankelijk steunfonds de slachtoffers en nabestaanden van de ramp die ons getroffen heeft te steunen, wordt een private stichting ten voordele van de slachtoffers opgericht.

Vanaf vandaag kan je een bijdrage storten op het rekeningnummer van het ‘Steunfonds Slachtoffers Pukkelpopstorm’.

Het zopas geopende rekeningnummer is:
001-6498434-92

De internationale overschrijvingen gebeuren via: IBAN: BE12 0016 4984 3492 // BIC: GEBA BEBB

Elke gift, klein of groot, gaat integraal naar de slachtoffers. De opbrengsten komen niet toe aan de organisatie ‘Pukkelpop’.
De statuten en de lijst van de onafhankelijke bestuurders zullen vanaf morgen online gepubliceerd worden en zijn voor iedereen consulteerbaar.

De financiële controle wordt gegarandeerd door een internationaal bureau en zal publiek gemaakt worden.
Het Fonds zal op uitdrukkelijke vraag van Pukkelpop onafhankelijk en autonoom functioneren.

Dit neemt uiteraard niet weg dat Pukkelpop het engagement opneemt om het Fonds nu en in de toekomst steeds de praktische ondersteuning te geven die het nodig heeft.
Iedereen die – nu en in de toekomst – zijn medewerking heeft verleend aan de oprichting en werking van het Fonds doet dit uit sociaal engagement en op onbezoldigde basis.

Elk initiatief dat kan bijdragen tot het Fonds wordt ten zeerste gewaardeerd.

Met vriendelijke groeten,

Chokri Mahassine