Het lijkt een eeuwigheid geleden dat ik kennismaakte met de snerpende stem van UDO ten tijde