Het Franse Artesia is met hun donkere, sfeervolle, bombastische muziek schatplichtig aan het eveneens uit Frankrijk afkomstige Dark Sanctuary. Toch heeft Llydaw andere elementen gekregen. Opvallend zijn de personele wisselingen. Gaëlle heeft het duo een tijd terug gedecimeerd tot een solo, maar gelukkig heeft Agathe niet stil gezeten en is de band inmiddels met twee personen uitgebreid. De meest merkbare invloed heeft de komst van Loïc gehad, want zijn mannelijke stem draagt ertoe bij dat de muziek, naast Dark Sanctuary, zeker ook vergeleken mag worden met Arcana. Luister onder andere maar naar Le Haut Bois en Vers louest. Naast Loïc is de band versterkt met Coralie die de viool speelt. Daarmee kun je spreken van een andere verandering, want nu is de verdeling in muzikanten ook beter verdeeld. Agathe speelt namelijk synthesizer/ percussie en Loïc bespeelt de gitaar/ percussie. Het geeft de band meer mogelijkheden tot organische nummers. Een voorbeeld daarvan is het instrumentale Lande Sauvage die herinneringen oproept aan de meer middeleeuwse karakter van sommige nummers van Dead Can Dance. Daarmee heeft Artesia vooruitgang geboekt, want de kritiek op eerdere albums was dat het risico tot eentonigheid groot was.