Colofon

Contact
Klik hier om contact met ons op te nemen.

Eindredacteurs:
Maurice van der Zalm, Jochem van der Steen en Dave van Hout

Schrijvers:
Arjen de Graaf, Jochem van der Steen, Wendy Steenmans, Maurice Tonies, Maurice van der  Zalm, Ron Schoonwater, Hans Kraaijeveld, Jordy Weustenraad, Emma Buijs, Edwin Knip, Sjoerd van der Zalm, Eric van den Bosch, Filip van der Linden en  Wouter van Hal.

Fotografen:
Harm Lourenssen, Lucky Hendriksen, Patrick Spruytenburg, Marc Koetse, Monica Duffels, Rob Jacquet, Wendy Steenmans, Barbara van Geffen, Elvira Visser, Remie Stronks, Lisanne Damen, Dennis Jansen, Rob Ulrich.

Techniek website:
Harm Lourenssen

Disclaimer
Rockportaal.nl heeft zijn uiterste best gedaan om alle rechthebbenden van eventuele tekstfragmenten en foto’s te benaderen of duidelijk de bron te vermelden. Mocht u onverhoopt toch menen de rechten te bezitten of de genoemde bron klopt niet, neem dan alstublieft contact met ons op.
Alle inhoud van deze website is copyright © Rockportaal.nl en haar medewerkers.
Alle rechten voorbehouden. Niets van deze online publicatie mag worden gereproduceerd op welke wijze dan ook zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van Rockportaal.nl
Rockportaal.nl is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in deze publicatie. Rockportaal.nl is niet verantwoordelijk voor het handelen van derden, welke mogelijk voortvloeien uit het lezen van deze publicatie.
Over de uitslag van prijsvragen en/of acties wordt niet gecorrespondeerd. Eventuele adresgegevens en/of persoonlijke informatie wordt alleen gebruikt voor de afhandeling. De informatie wordt daarna verwijderd en niet opgeslagen in een eigen bestand of dat van derden.
Het aanvaarden van cd’s/demo’s ter recensie garandeert geen recensie of positieve beoordeling.

Over het gebruik van de foto’s:
Rockportaal.nl publiceert de foto’s op een redelijk formaat en gebruikt geen grote watermerken middenin de foto’s. Dit alles om het voor de bezoekers van de site ook leuk te houden om ons fotomateriaal te bekijken.
Alle foto’s zijn vanaf de site op te slaan. Dit is echter geen vrijbrief om de foto’s voor allerlei doeleinden te gebruiken.
Voor MySpace / facebook / webalbums / Instagram mogen de foto’s gedownload en in ongewijzigde vorm gebruikt worden. Mocht het nodig geacht worden om wat voor reden dan ook het voor Rockportaal.nl kenmerkende kader te verwijderen, blijft er altijd nog de plicht tot extra bronvermelding.
Media horen op de hoogte te zijn betreffende copyright en het gebruik van foto’s van derden. Bij ongeoorloofd gebruik zal de reactie vanuit Rockportaal.nl juridisch zijn, en de eis/boete zal in verhouding staan tot de omvang van de schade, zoals vastgesteld door de Fotografenfederatie.
Het is mogelijk om high-res foto’s te kopen. Neem contact op met ons voor de voorwaarden.

About the use of the pictures:
Rockportaal.nl publishes the photo’s in a reasonable format and doesn’t use huge watermarks inside the photo’s. All of this, to make sure that watching the photo’s is fun for the visitors of our site.
All photo’s can be downloaded and saved from the site. However, it’s no invitation to use the photo’s for all purposes.
For Myspace / Hyves / webgalleries, all photo’s are allowed to be downloaded and used in unaltered state. If, for whatever reason, it’s neccesary to remove the typical Rockportaal.nl border, there’s still the obligation to report the source.
Media should be aware about copyright and the use of photo’s from third parties. When illegitimate use is identified, the reaction of Rockportaal.nl will involve a violation of copyright claim, and the claim/fine wil be in proportion to the violation, as described by the Photographers Federation Holland.
It’s possible to buy high-res photo’s. Please contact us for the conditions.