Tot op zekere hoogte is de muziek van de uit Valencia (Spanje) afkomstige progressieve metal band