Ashes heeft goed geluisterd naar andere moderne metalbands. De kunst is om het zelf net zo