Het uit Birmingham, Alabama USA afkomstige BrokenRail weet een prima mix te maken van melodieuze metal