Is perfectie te overtreffen? Nee. Is perfectie te evenaren? JA! De kunst van Anathema is dat