Toen ik de bandnaam zag, had ik de indruk dat de naam ontleend zou zijn aan