Er is een aparte categorie gitaren genaamd touch-gitaren. Gitaren waarop de bespeler de snaren vooral tussen