De Britse poprockband Fischer-Z, die vooral in de jaren ’80 en ook nog een beetje in