A Beginning That Isn’t One is een mooie opener voor het vijfde album Purgatorius van het