Geraakt door de video’s die we op 1 februari jongstleden op onze site publiceerde, ben ik