Hvall schreef ons “Dit weekend waren we verenigd in de goede oude ”Fjøsen” (onze oefenruimte van