Goed in het gehoor liggende indie rock uit Engeland. The Bevis Frond is afkomstig uit Engeland