Je neemt nogal een artistiek risico wanneer je een klassiek album in zijn geheel covert. Er