Galactic Cowboys heeft heel wat overeenkomsten met King’s X. Beide afkomstig uit Houston, Texas, werden ze