Eind 2017 werd ik geattendeerd op het album How Much More? van Ivory Tower Project. Een