Af en toe komt er een plaat voorbij waarbij je even stil blijft staan. Het tweede