Aan de affiche van Dokk’em Open Air werden nog vier namen toegevoegd: Wolfheart, Carach Angren, Overruled en Insurrection. Overruled wist ons vorig jaar te verrassen met hun album Hybris. Dit festival wordt georganiseerd op 28 en 29 juni in Dokkum.

Alle informatie vind je op http://www.dokkemopenair.eu./