Met of zonder vaccinatiebewijs toch de muzikale grens over.

Bij onze muzikale rondleiding is het handig om je ogen wijd open te houden……

…lwant alleen dan kan ik je door de Astrale poorten leiden……

….en je de horizon komen brengen……

…wanneer in het jaar van de Raven……

……Kyros de liefde komt brengen……

…en dan bedoel ik geen gewone liefde, maar wonderliefde.