Ik hoor mensen hardcore (of metal) wel eens Boze Mannen Muziek noemen. Op zich geen gekke