Zondag 23 maart jongstleden beloofde geen rustdag voor mij te zijn. Integendeel: met Nightbringer, Sargeist, Pseudogod